BEHIND THE SCENES #H.STERN

שוב עירבבתי ביזנס ופלז'ר.. הפעם ביליתי וצילמתי במסיבה של ה.שטרן , שחוגגת 70 שנות ניצנוץ וקולקציה חדשה מטריפה !

אז הנה התמונות של מי שהיתה ונלכדה בעדשתי .. ומלא בר . שמובילה את הקמפיין ונתנה סט תקלוט והצליחה להרקיד אותי בערב יום ראשון של השבוע .. התחלה טובה , שיהיה שבוע נפלא !

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset
Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

IMG_3766

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset
Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset

 

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset
Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset
Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b5 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset
Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with b1 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset